แรงงานที่ได้รับการต่อใบอนุญาตทำงาน ปี 2558 (บัตรสีชมพู)

จะเดินทางออกนอกพื้นที่ 

ต้องทำเรื่องขออนุญาตจาก สถานทูต และ สนง.จัดหางานจังหวัด ก่อน

มิฉะนั้นจะมีความผิดถึงขั้นยึดบัตรสีชมพู


                                                   ติดต่อ 02-991 5307, 081-3481 320

 คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์